POTREBUJETE POMOČ? 07/81 46 300 info@zrno.si Facebook stran Zrno

MOVENTO SC 100

Šifra artikla: 114074
Agroavant
Pakiranje: 1L, 100ML, 20ML

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Na zalogi

Dodaten opis:

MOVENTO SC 100

Je fitofarmacevtsko sredstvo – sistemični insekticid in akaricid za zatiranje škodljivcev na krompirju, hmelju, jablanah, hruškah, kapusnicah (brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica), solati, radiču, endivji, posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. lista, jagodah, okrasnih rastlinah, slivah, češnjah, višnjah in kot manjša uporaba v matičnih vinogradih, ameriških borovnicah, kosmuljah, bezgu in ribezu.


UPORABA:

 • v krompirju, gojenem na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae)v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 200500 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo ob pojavu listnih uši, v fenološki fazi od končanega cvetenja dalje (od BBCH 69). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ štiri krat v eni rastni sezoni, v intervalu 7 dni.
 • na hmelju:
  a) za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) v odmerku od 0,3 do 1,5 L/ha, odvisno od fenološke faze rastline: od faze, ko vitice dosežejo 10 % najvišje žice,  do faze, ko rastline dosežejo 70 % višine najvišje žice (BBCH 31
  37), v odmerku 0,30,95 L/ha, ter po fazi, ko so vitice dosegle 70 % višine najvišje žice (BBCH 37), v odmerku 0,951,5 L/ha;

  b) za zatiranje pršic (Acarina) v odmerku 1,5 L/ha.

Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ enkrat v eni rastni sezoni, ob porabi vode do 3000 L/ha. Tretiramo ob pojavu škodljivih žuželk in pršic.

 • na jablanah in hruškah za zatiranje listnih uši (Aphididae), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum)ter za zmanjševanje številčnosti populacije listnih hržic (Dasineura spp.) v odmerku 1,9 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v fenološki fazi od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • v kapusnicah, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica, gojenih na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae) in kapusovega ščitkarja (Aleyrodes proletella) ter za zmanjševanje številčnosti populacije tobakovega resarja (Thrips tabaci) in kapusove hržice (Contarinia nasturtii) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo v fenološki fazi od razvitega drugega pravega lista dalje (od BBCH 12 dalje), ob pojavu škodljivih žuželk. Pri tretiranju priporočamo dodajanje močila. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,45 L/ha, ter na prostem za zatiranje solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v fenološki fazi od razvitega drugega pravega lista dalje (od BBCH 12 dalje), ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • v jagodah, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje mehkokožne pršice (Tarsonemus sp.) v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.
 • v jagodah, gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.
 • v jagodah, gojenih na prostem, za zatiranje za zatiranje listnih uši (Aphididae), v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.

S sredstvom lahko tretiramo od fenološke faze, ko je več hčerinskih sadik s koreninami (primerne za sajenje), do faze podaljševanja socvetja (BBCH 49–56), ali po obiranju, od fenološke faze, ko stari listi odmirajo, novi listi se kodrajo, do faze odmiranja starih listov (BBCH 9397). Tretiramo ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo na zemljišču, na katerem se gojijo jagode, lahko uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

 • na okrasnih rastlinah, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo v času po cvetenju oz. ko niso prisotni cvetovi na tretirani okrasni rastlini. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • na slivah za zatiranje mokaste češpljeve uši  (Hyalopterus pruni) v odmerku 1,5 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v času od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk.  Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • na češnjah in višnjah  za zatiranje črne češnjeve uši (Myzus cerasi) v odmerku 1,5 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v času od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk. Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Manjše uporabe:

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Movento® SC 100 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo Movento® SC 100 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Sredstvo kot manjšo uporabo uporabljamo:

 • v matičnih vinogradih in matičnjakih za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) v odmerku 0,7  L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • na ameriških borovnicah, kosmuljah in bezgu za zatiranje listnih uši (Aphididae), češpljevega kaparja (Lecanium corni) in drugih kaparjev (Coccoidae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
 • na ribezu za zatiranje listnih uši (Aphididae), ribezove brstne pršice (Cecidophyopsis ribis), murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in drugih kaparjev (Coccoidae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Priporočamo tudi:

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG