POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

DITHANE M-45

Šifra artikla: 116011
Karsia
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni v vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu in vrtnarstvu in kot manjša raba na okrasnih rastlinah in drevesnicah.


Učinkovina: mankozeb M-45 = 80 %


Formulacija: močljiv prašek - WP


Oznake nevarnosti: GHS07, GHS08, GHS09


Karenca: 3 dni za paradižnik (na prostem), 7 dni krompir, 14 dni za pšenico, 28 dni za hruške, jablane ter za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, 30 dni za češnje, za okrasne rastline in drevesnice ni potrebna


Reakcija (pH): 6,6 - nevtralna


Opozorila: sredstva ne smemo mešati s kislimi insekticidi EC formulacije (npr. dimetoat), bakreno-apneno brozgo, žvepleno-apneno brozgo in s pripravki, ki vsebujejo bor (formulirani v obliki močljivega praška WP)Uporaba: kot preventivni fungicid

1. GLAVNE UPORABE kot preventivni fungicid

  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,20 % koncentraciji (20 g/ 10 L vode) oziroma v odmerku 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1.000 L.  S sredstvom se lahko na istem zemljišču vinska trta tretira največ štiri krat v eni rastni dobi v fenološki fazi od petega razprtega lista do mehčanja jagod (BBCH 15-85). Tretira se v časovnih intervalih 10 dni.
  • na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis), na hruškah za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pirina) in na češnjah za zatiranje češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v odmerku 2 kg na ha.  Jablane in hruške se tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od razprtih več listov do zorenja (BBCH 15-85), v časovnem intervalu 10 dni. Češnje se tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od prvih popolnoma razprtih listov do 70 % končne velikosti plodov (BBCH 19-77), v časovnem intervalu 10 dni.
  • na krompirju in paradižniku za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (Alternaria solani) ter krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) v odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m2), pri porabi 400-600 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču krompir tretira največ osemkrat v eni rastni dobi in paradižnik največ petkrat v eni rastni dobi. Tretirati začnemo po napovedi opazovalno prognostične službe. Presledek med tretiranji naj bo 14 dni, v času neugodnih vremenskih razmer (dolgotrajen dež) oziroma povečanega pritiska bolezni, se presledek skrajša na 7-10 dni.
  • ozimni in jari pšenici za zatiranje listnih pegavosti (Septoria spp.) v odmerku 2 kg/ha (20 g na 100 m2 ) ob porabi vode  350 do 500 L vode na ha (3,5 do 5 L vode na 100 m2). Pšenico se tretira največ trikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od začetka kolenčenja do polnega cvetenja (BBCH 30-65), v časovnem intervalu 14 dni.

2. MANJŠE UPORABE:

  • na pelargonijah, nageljnih, krizantemah, mačehah in drugih okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih za zatiranje listnih pegavosti (Septoria sp.)rj (Puccinia sp.) ter plesni (Peronospora sp.). Tretira se lahko največ tri krat v eni rastni dobi v koncentraciji  do 0,2 %, ob porabi vode do največ 1000 L/ha;
  • sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah na prostem za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis)hruševega škrlupa (Venturia pirina) in češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v 0,2 % koncentraciji. Najvišji odmerek ne  sme preseči 2 kg sredstva na  ha.

Dodatna opozorila: s sredstvom se lahko na isti površini tretira največ štirikrat v eni rastni dobi. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG