POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

DITHANE DG

Šifra artikla: 116037
Karsia
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni v vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu in vrtnarstvu.

Učinkovina: mankozeb DG neotec = 75 %

Formulacija: močljiva zrnca - WG

Oznake nevarnosti: GHS07, GHS08, GHS09

Karenca: 3 dni za paradižnik (na prostem), 7 dni krompir, 14 dni za pšenico, 28 dni za hruške, jablane ter za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, 30 dni za češnje

Reakcija (pH): 6,6 - nevtralna

Opozorila: sredstva ne smemo mešati s kislimi insekticidi  EC formulacije (npr. dimetoat), bakreno-apneno brozgo, žvepleno-apneno brozgo in s  pripravki, ki vsebujejo bor (formulirani v obliki močljivega praška WP)


Uporaba: kot preventivni fungicid

  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,20 % koncentraciji (20 g/ 10 L vode) oziroma v odmerku 2 kg/ha pri izhodiščni porabi   vode 1.000 L. S sredstvom se lahko na istem zemljišču vinska trta tretira največ štirikrat v eni rastni dobi v fenološki fazi od petega razprtega lista do mehčanja jagod (BBCH 15-85). Tretira se v časovnih intervalih 10 dni.
  • na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturi inaequalis), na hruškah za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pirina) in na češnjah  za zatiranje češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v odmerku 2 kg na ha. Jablane in hruške se tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od razprtih več listov do zorenja (BBCH 15-85), v časovnem intervalu 10 dni. Češnje se tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od prvih popolnoma razprtih listov do 70 % končne velikosti plodov (BBCH 19-77), v časovnem intervalu 10 dni.
  • v poljedelstvu na krompirju in paradižniku za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (Alternaria solani) ter krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) v odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m2), pri porabi 400-600 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču krompir tretira največ osemkrat v eni rastni dobi in paradižnik največ petkrat v eni rastni dobi. Tretirati začnemo po napovedi opazovalno prognostične službe. Presledek med tretiranji naj bo 14 dni, v času neugodnih vremenskih razmer (dolgotrajen dež) oziroma povečanega pritiska bolezni, se presledek skrajša na 7-10 dni in ozimni in jari pšenici za zatiranje listnih pegavosti (Septoria spp.) v odmerku 2 kg/ha (20 g na 100 m2 ) ob porabi vode  350 do 500 L vode na ha (3,5 do 5 L vode na 100 m2). Pšenico se tretira največ trikrat v eni rastni sezoni v fenološki fazi od začetka kolenčenja do polnega cvetenja (BBCH 30-65), v časovnem intervalu 14 dni.

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG