POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

CUSTODIA

Šifra artikla: 111837
Karsia
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Na zalogi

Dodaten opis:

Fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na trti za pridelavo vinskega grozdja in v oljni ogrščici.


Učinkovina: azoksistrobin 120 g/L,tebukonazol 200 g/L


Opozorilna beseda: POZOR


Opozorilni in nevarnostni stavki: H302, H361d, H410, EUH401, EUH208, P201,P264,P270, P280, P308+P3013, P391, P501 Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)


Karenca: 35 dni za trto za pridelavo vinskega grozda, za oljno ogrščico je zagotovljena s časom uporabe.


Mešanje (kompatibilnost): sredstvo se lahko meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci in upoštevajte navodila za mešanje, ki jih navajajo proizvajalci drugih sredstev. Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstva.


Opozorila: lahko povzroči zakasnitev spontane fermentacije mošta.


Način delovanja: sredstvo vsebuje aktivni snovi azoksistrobin in tebukonazol. Aktivna snov azoksistrobin spada v skupino strobilurinov, ki inhibirajo dihanje v mitohondrijih gliv, tebukonazol pa v skupino inhibitorjev biosinteze ergosterola in podskupini DMI. Je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem.


Navodila za uporabo: fungicid CUSTODIA uporabljamo:

  • v oljni ogrščici za zmanjšanje okužb z belo gnilobo v odmerku 1 L/ha, pri porabi 200 do 400 L vode na ha. S sredstvom tretiramo od fenološke faze, ko je 10 % cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje (BBCH 61), do fenološke faze polnega cvetenja (BBCH 65), oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom lahko na isti površini tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni;
  • na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje oidija vinske trte v odmerkih, ki se jih prilagodi razvojni fazi trte. Tretira se v fenološki fazi od začetka cvetenja do začetka zorenja grozdja (BBCH 61 do 81) v naslednjih odmerkih: od začetka cvetenja dalje v odmerku 0,35 L/ha, od začetka razvoja jagod dalje v odmerku 0,525 L/ha, od stadija, ko jagode dosežejo velikost graha do začetka zorenja v odmerku 0,7 L/ha. S sredstvom se  lahko na isti površini tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, interval med dvema tretiranjema je 10 do 14 dni. Priporočena poraba vode je med 400 in 1000 L vode na ha.
Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG