POTREBUJETE POMOČ? 07/81 46 300 info@zrno.si Facebook stran Zrno

CUPRABLAU Z 35 WP

Šifra artikla: 111435
Cinkarna
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Na zalogi

Dodaten opis:

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid

Formulacija: močljivi prašek (WP) Vsebuje: 350 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)

Lastnosti in način delovanja Cuprablau Z 35 WP je kontaktni bakrov fungicid/baktericid, ki deluje na glive in bakterije. Zaradi svojih lastnosti je primeren za integrirano in ekološko varstvo rastlin.


GLAVNE UPORABE:

  • Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenoloških fazah od začetka razvoja plodičev dalje (od BBCH 70 dalje), do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. Hkrati sredstvo zatira rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila) in črno grozdno plesen (Guignardia bidwellii). Za zmanjševanje okužb z črno pegavostjo vinske trte (Phomopsis vitis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 300 L vode na ha, v 10 do 20 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od odpiranja brstov do faze tretjega razvitega lista (BBCH 8-13).  S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na breskvah in nektarinah za zmanjševanje okužb z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 14 dnevnih razmikih za jesensko-zimska in predspomladanska tretiranja pred cvetenjem. S sredstvom se lahko breskve in nektarine na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na pečkatem sadnem drevju za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59), ter za jesensko-zimska tretiranja, ko se zaključi rast poganjkov (od BBCH 91). S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • V krompirju za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) in črno listno pegavostjo krompirja (Altenaria solani) v odmerku 3 kg/ha (30 g na 100 m2), ob uporabi  350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje od fenološke faze, ko se 70% rastlin stika med vrstama, do spravila pridelka, ob upoštevanju karence (od BBCH 37 naprej). S sredstvom se lahko krompir na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na paradižniku za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) in črno listno pegavostjo krompirja (Altenaria solani) v odmerku 3 kg/ha, ob uporabi 400-800 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se uporaba od pojava okužb do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. S sredstvom se lahko paradižnik na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na hmelju za zmanjševanje okužb s hmeljno peronosporo (Pseudoperonospora humuli) v odmerku 5,5 kg/ha pri porabi 1000 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od začetka cvetenja do spravila pridelka, ob upoštevanju karence (od BBCH 61 naprej). S sredstvom se lahko hmelj na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.
  • Na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 2 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 14 dnevnih razmikih. Hkrati sredstvo zatira sivo oljkovo pegavost (Mycocentrospora cladosporioides). Priporoča se tretiranje spomladi po zimski rezi oljk - pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke (BBCH 00-60), po cvetenju oljke – od faze, ko plod doseže 50% velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do faze, ko se poveča značilno obarvanje  (BBCH 75-85), oziroma po obiranju oljk (od BBCH 90 naprej). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni

Fitotoksičnost: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično. Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).


Karenca: Trta, breskve ter nektarine 21 dni; hmelj, krompir in oljke 14 dni; paradižnik za predelavo 10 dni; paradižnik za svežo uporabo 3 dni; pečkato sadno drevje – karenca je zagotovljena s časom uporabe.  Čebula, šalotka, česen, grah, fižol, bučnice z užitno lupino, jagode 3 dni; pečkato sadje (tretiranje po končanem cvetenju) 21 dni; pečkato sadno drevje (tretiranje do konca cvetenja), koščičasto sadno drevje, oreh, leska, aktinidija – karenca je zagotovljena s časom uporabe.


Priprava sredstva za uporabo: Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.


Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Med škropljenjem s traktorsko / nošeno škropilnico je obvezna uporaba zaščitnih rokavic, delovnega kombinezona, zaščitne obutve ter zaščite za oči/obraz. Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).


Mešanje (kompatibilnost): Cuprablau Z 35 WP se ne sme mešati z nobenim sredstvom, ki ima kislo pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec.

Priporočamo tudi:

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG