POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

CUPRABLAU 35 WG

Šifra artikla: 111451
Cinkarna
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid

 
Formulacija: močljive granule (WG)
Vsebuje: 350 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)
 
Lastnosti in način delovanja
 
CUPRABLAU Z 35 WG je formuliran v obliki močljivih granul. Zaradi izjemne finosti delcev ga odlikuje dobra oprijemljivost in enakomerna porazdelitev po listni površini. Te značilnosti omogočajo večjo fungicidno in baktericidno učinkovitost.


GLAVNE UPORABE:

  • V krompirju na prostem za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) v odmerku 2,1 kg/ha (21 g na 100 m2), ob porabi 350-700 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 dnevnih razmikih, v fenološki fazi od razvitega devetega lista (BBCH 12) do faze, ko so jagode prve oploditve še zelene, seme rahlo obarvano (BBCH 81).
  • Na paradižniku in jajčevcu za zmanjševanje okužb s plesnijo (Phytophthora infestans) v odmerku 1,6 kg/ha (16 g na 100 m2), ob porabi 1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 dnevnih razmikih, v fenološki fazi od razvitega drugega lista glavnega stebla (BBCH 19) do faze, ko je viden deveti primarni vrhnji stranski poganjek (BBCH 29).
  • Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja:
    Za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenoloških fazah od začetka razvoja plodičev dalje (od BBCH 70 dalje), do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. Hkrati sredstvo zatira rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila) in črno grozdno plesen (Guignardia bidwellii).
    Za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte (Phomopsis vitis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 300 L vode na ha, v 10 do 20 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od odpiranja brstov do faze tretjega razvitega lista (BBCH 8-13). S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na pečkatem sadnem drevju za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59), ter za jesensko-zimska tretiranja, ko se zaključi rast poganjkov (od BBCH 91). S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C). Škropljenje naj se ne opravlja med cvetenjem. Na breskvah, češpljah in različnih vrstah jablan in hrušk, ki so občutljive za baker, je proizvod lahko fitotoksičen, če ga uporabljamo v času polne vegetacije: v takih primerih se odsvetuje uporaba sredstva. Pri manj znanih vrstah vrtnin, cvetic ali okrasnih rastlin najprej poškropite manjšo površino.

Karenca: Krompir 14 dni; vinsko in namizno grozdje 21 dni; za pečkato sadje, paradižnik in jajčevec je karenca zagotovljena s časom uporabe. Čebula, česen, šalotka, spomladanska čebula, bučnice z užitno lupino ter fižol, grah in bob za sveže zrnje in stročje 3 dni; bučnice z neužitno lupino, solata, motovilec, endivija, kreša, špinača ter posevki mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; oljke 14 dni; paradižnik, jajčevec, aktinidija, jagodičevje, murva, lupinasto sadje, koščičasto sadno drevje, pečkato sadje in agrumi – karenca je zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne rastline, cvetlice ter ciprese karenca ni potrebna.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo s polovico potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo predhodno odmerjeno količino sredstva, dopolnimo rezervoar s preostalo potrebno količino vode in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Škropimo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini (enakomerno po celotni površini). Pri odmerjanju sredstva, pripravi škropilne brozge in škropljenju upoštevamo dobro kmetijsko prakso.

Varstvo pri delu
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju, med tretiranjem  s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom ali med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko/nizko nad tlemi, je obvezna uporaba primerne zaščitne obleke (delovni kombinezon) ter zaščite za oči/obraz.  Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi rokavi).

Mešanje (kompatibilnost)
Cuprablau Z 35 WG se ne sme  mešati s sredstvi, ki imajo močno kislo ali močno bazično pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec. Za nasvet lahko vedno vprašate proizvajalca sredstva. Vsako FFS se mora v rezervoar dodati ločeno (brozga mora biti dobro premešana pred dodatkom naslednjega FFS). Če ni podanih natančnejših navodil, se v odmerjeno količino vode doda posamezno FFS v naslednjem vrstnem redu: močljiva FFS (močljivi prašek-WP, močljiva zrnca-WG); vodotopni koncentrat (SL), suspenzije (SC, CS); emulzije (olje v vodi, EC).

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG