POTREBUJETE POMOČ? 07/81 46 300 info@zrno.si Facebook stran Zrno

CORAGEN

Šifra artikla: 114564
Picount
Pakiranje: 1L

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Sredstvo CORAGEN se uporablja kot kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem za zatiranje grizočih žuželk na:

jablanah in hruškah

za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača (Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) in breskovega zavijača (Cydia molesta)v odmerku 18 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. •za zatiranje sadnega listnega sitarja (Phyllonorycter blancardella), sadnega listnega zavrtača (Phyllonorycter corylifoliella) in sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella)v odmerku 18 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Uporaba na jablanah je dovoljena od konca cvetenja do zorenja plodov (BBCH 70 do 87) ob upoštevanju karence. Na jablanah sta dovoljeni dve tretiranji v rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 12 dni. Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter krošnje (1500 L pri višini krošnje 3 m). Pri odmerku 18 mL/hL to pomeni 270 mL pripravka/ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju jablan.


breskvah in nektarinah

za zatiranje breskovega zavijača (Cydia molesta)v odmerku 18-20 mL/hL. •za zatiranje breskovega molja (Anarsia lineatella)v odmerku 16 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Uporaba na breskvah je dovoljena od konca cvetenja dalje do zorenja plodov (BBCH 70 do 85) ob upoštevanju karence. Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni sezoni, interval med njima ne sme biti krajši od 12 dni. Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter krošnje (1500 L pri višini krošnje 3 m). Pri odmerku 20 mL/hL to pomeni 300 mL pripravka/ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju breskev.


vinski trti

za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana)in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) v odmerku 15 mL/hL. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja je dovoljeno eno tretiranje v eni rastni sezoni od začetka cvetenja dalje. Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter zelene stene oziroma 1000 L na hektar vinograda. Pri odmerku 15 mL/hL to pomeni 150 mL pripravka/ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju vinograda.


krompirju

za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,06 L/ha. Tretira se v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi v časovnem intervalu 21 dni. Tretira se ob porabi vode 300 - 600 L/ha (3 - 6 L na 100 m2)


na paradižniku

na prostem in v rastlinjakih za zatiranje paradižnikovega molja (Tuta absoluta), južne plodovrtke (Helicoverpa armigera), sovk vrste Spodoptera exigua in Spodoptera littoralis ter glagolke (Autographa gamma) v odmerku 175 mL/ha. Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu 7 do 10 dni, od fenološke faze ko je razvit peti list na glavnem poganjku (BBCH 15), do popolnega zorenja plodov (BBCH 89 – zrel plod), ob upoštevanju karence za paradižnik, ki znaša 3 dni. Tretira se v času odlaganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegati prve ličinke. Ker gre za kontaktni insekticid je treba izvesti tretiranje še preden se ličinke zavrtajo v liste oziroma plodove paradižnika. Paradižnikovega molja se prvičtretira ob pojavu rovov na listih paradižnika oziroma v času povečanega ulova metuljčkov na feromonske pasti.

Priporočamo tudi:

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG