POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

CABRIO TOP

Šifra artikla: 114190
BASF
Fungicid

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Cabrio®Top je lokalno sistemičen fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) in oidija vinske trte (Uncinula necator).


Prednosti:

  • omogoča dobro zaščito listov in grozdja vinske trte
  • pripravek ima dolgo rezidualno delovanje (interval med škropljenji je do 14 dni)
  • ni nevarnosti pred izpiranjem s padavinami
  • ni pojava fitotoksičnosti na listju in grozdju
  • nima negativnih vplivov na fermentacijo ter okus grozdja in vina
  • odlična selektivnost na vse preizkušene sorte vinske trte
  • ni znakov odpornosti


Tolerantnost: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.


Mešanje: Ni omejitev pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri varstvu vinske trte. Upoštevajte vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije.

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG