POTREBUJETE POMOČ? 07/81 46 300 info@zrno.si Facebook stran Zrno

BANVEL 480 S

Šifra artikla: 111077
Syngenta
BANVEL 480 S

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Na zalogi

Dodaten opis:

Sredstvo BANVEL 480 S se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, v sirku, na strniščih in nekmetijskih travnih površinah:


- v koruzi in sirku v odmerku 0,6 L/ha (6 ml/100 m2 ) ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m2 ) v razvojni fazi, ko imata koruza oziroma sirek razvitih 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Najboljše rezultate se doseže, če se koruzo in sirek tretira, ko imata razvita 3-5 listov, pleveli pa 2-4 prave liste. Pri slaku (Convolvolus arvensis) je optimalen čas zatiranja, ko so poganjki dolgi 5-15 cm, pri osatu (Cirsium arvense) pa, ko ima le-ta 4-6 listov. Če se sredstvo uporablja, ko imata koruza oziroma sirek več kot 6 listov, se mora v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste koruze oziroma sirka. Ta način je še posebno uspešen pri zatiranju slaka, ki je najobčutljivejši, ko cveti. Uporabljati je treba nizkotlačne šobe, s katerimi se doseže večje kapljice. Šobe se namesti tako, da se po steblu koruze ne tretira višje od 15 cm. Tlak naj bo med 1 in 2 bara.

- na strniščih v odmerku 0,75 L/ha (7,5 ml/100 m2 ) ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m2 ) za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov (slak, osat, idr.), ki se jih v okopavinah težko zatira, lahko pa se jih uspešno zatre že na strnišču. Priporoča se plitvo preorjavanje strnišča po žetvi, nato se počaka da plevel vznikne. Plevel propade čez tri tedne, zato se takrat lahko opravi globoko oranje. - na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni tereni) v odmerku 0,75 L/ha (7,5 ml/100 m2 ), ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m2 ). Za uspešno zatiranje enoletnega plevela se tretira takrat, ko je le-ta visok največ 15 cm (ima 2-4 prave liste), za zatiranje večletnega plevela pa takrat, ko je le-ta v polni vegetaciji.


POSEBNA OMEJITEV VELJAVNOSTI REGISTRACIJE: Registracija za uporabo na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni tereni) velja do dne 1. 10. 2018.


ČAS UPORABE: Najboljše rezultate se doseže s tretiranjem v razvojni fazi plevela od 2 do 6 listov, pri čemer listna rozeta ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.


SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo zatira naslednje enoletne plevele: navadna kurja češnjica (Anngalis arvensis), ščir (Amaranthus spp.), metlika (Chenopodium spp.) in dresen (Polygonum spp.). Sredstvo zatira naslednje večletne plevele: plotni slak (Calystegia sepium), osat (Cirsium arvense), slak (Convolvolus arvensis) in kislica (Rumex spp.).

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstva se ne sme uporabljati v oslabljenih in poškodovanih posevkih. Strnišča je po uporabi sredstva in pred setvijo naslednjega posevka treba obvezno globoko preorati, da se zmanjša možnost poškodb naslednjih posevkov (predvsem, če se bo sadilo oz. sejalo kmalu po tretiranju). Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Ne sme se tretirati, če obstaja nevarnost, da bo sredstvo zanašalo na sosednje gojene rastline, posebej občutljiva sta trta ter hmelj. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C. Ohladitve, ki nastopijo po uporabi herbicida, lahko na rastlinah povzročijo znake fitotoksičnosti kot so rumenenje in deformacije ter zastoj rastlin v rasti. Praviloma so ti znaki začasni in ne vplivajo na količino pridelka. Pri tretiranju zatravljenih nekmetijskih površin se zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok sredstva ali odtok preko drenažnih sistemov priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.


FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke. Na koruzi in sirku so možni pojavi fitotoksičnosti, značilni za sintetične auksine (rumenenje listov, zvijanje stebel, zastoj v rasti). Znaki se običajno pojavijo, če tretiranju sledi obdobje hladnega vremena. Optimalna temperatura zraka v času tretiranja je od 10 do 25 °C. Običajno so ti znaki začasni in nimajo vpliva na pridelek.

Priporočamo tudi:

Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG