POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

ALISEO PLUS

Šifra artikla: 112779
Picount
ALISEO PLUS

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Sredstvo ALISEO PLUS se uporablja kot selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo. Tretira se po vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov (BBCH 12-16) v odmerku 350-440 g/ha ob uporabi 200 - 400 L vode na ha.


Delovanje sredstva ALISEO PLUS se izboljša z dodatkom ustreznega močila v odmerku, ki je predpisan za določeno močilo. Za dodatne informacije glede izbire ustreznega močila se je treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom.


SPEKTER DELOVANJA: Dobro zatira v odmerku 330 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: ljulke (Lolium spp.), proso (Panicum sp.), enoletno latovko (Poa annua), navadni oves (Avena spp.), muhviče (Setaria spp.) in divji sirek (Sorghum halepense); - širokolistne plevele: ščire (Amaranthus spp.), navadno lobodo (Atriplex patula), navadno ogrščico (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno rosnico (Fumaria officinalis), kamilice (Matricaria sp.), slizek (Melandrium sp.), navadni nefrolepsis (Mercurialis annua), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), njivsko gorjušico (Sinapis arvenis), navadno zvezdico (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense) in jetičnik (Veronica sp.). Dobro zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: srakonje (Digitaria spp.), kostrebo (Echinachloa spp.); - širokolistne plevele: belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum) ter njivsko vijolico (Viola arvensis). Zadovoljivo zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: plazečo pirnico (Elytrigia (Agropyron) repens); - širokolistne plevele: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni plotni slak (Calystegia sepium), njivski osat (Cirsium arvense), plezajočo lakoto (Galium aparine), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), veliki trpotec (Plantago major), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), navadno solinko (Salsola kali), pasje zelišče (Solanum nigrum), škrbinke (Sonchus spp.) in bodič (Xanthium spp.).


OPOZORILA:

• V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure po tretiranju ne sme deževati. • Sredstvo se lahko na isti površini uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

• Tretira se v časovnem obdobju, ko so zunanje temperature zraka med 13 in 25°C. Ne tretira se, če hitrost vetra presega 15 km/h. Izvajati je treba vse možne ukrepe za preprečitev zanašanja pripravka na sosednja zemljišča in druge posevke.

• Ob uporabi močila je treba vedno dodati točno določen odmerek močila, kot je navedeno v navodilu.

• Z organofosfornimi insekticidi se lahko tretira 7 dni po uporabi sredstva ALISEO PLUS.

• Sredstvo ALISEO PLUS se ne sme uporabljati za tretiranje sladke koruze, pokovke in semenske koruze.

• V naslednjem letu se lahko v kolobarju za koruzo sadi vse gojene rastline, razen paradižnika in tobaka. V primeru propada posevka, se lahko 1 mesec po uporabi sredstva ALISEO PLUS seje koruza. Vse ostale informacije o vplivu sredstva na naslednje gojene rastline so na voljo pri proizvajalcu oziroma distributerju.
Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG