POTREBUJETE POMOČ PRI SPLETNEM NAKUPU? Pišite na: info@zrno.si Facebook stran Zrno

ADENGO

Šifra artikla: 114560
Agroavant
Adengo

Za ceno pošljite povpraševanje

Predvidena dobava: Ni na zalogi

Dodaten opis:

Sredstvo ADENGO se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi v odmerku 0,44 L/ha pred ali po vzniku koruze, najpozneje do faze 3 listov koruze (BBCH 00 - 13), pri porabi 200-400 L vode/ha.

Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevele: navadno lobodo (Atriplex patula), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), metliko (Chenopodium spp.), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), kamilico (Matricaria spp.), spominčico (Myosotis sp.), breskovo dresen (Polygonum persicaria), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadno zvezdico (Stellaria media), zeleni muhvič (Setaria viridis), gluhi oves (Avena fatua), enoletno latovko (Poa annua), krvavo rdečo srakonjo (Digitaria sanguinalis), njivsko vijolico (Viola arvensis), navadni slakovec (Polygonum convolvullus) in navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli).

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. V primeru propada posevka koruze se sme na površino, ki je bila tretirana s sredstvom ADENGO sejati le koruzo. Pred setvijo naslednje gojene rastline, ki sledi koruzi v običajnem kolobarju je treba tla globoko preorati.

MEŠANJE: Sredstvo ADENGO se ne meša s sredstvi EC ali OD formulacije, s herbicidi, ki vsebujejo aktivne snovi v obliki estra, s tekočimi gnojili ali z močili. O mešanju z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba pred uporabo sredstva posvetovati z zastopnikom.

FITOTOKSIČNOST: Če se uporablja sredstvo ADENGO na način in v odmerku, kot je predpisano z navodili za uporabo, praviloma ne povzroča poškodb na koruzi. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo le začasno in postopoma izginejo.

KARENCA: Za koruzo za zrnje je zagotovljena s časom uporabe, koruze za silažo se ne sme silirati pred fazo mlečne zrelosti.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivni snovi izoksaflutol in tienkarbazon so za koruzo v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.
Koramic
Petrokemija
Quarzolith
Nexe
Elixir Zorka
AgriMax
KWS
Sunoko
Zrno
Silotite
Durpeta
Wienerberger
ZrnoKem
CVETLICE DORNIG